Politică de Confidențialitate

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal Hidroizolații Conduraru

Introducere

Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi datele tale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu cea mai mare seriozitate confidențialitatea clienților noștri și nu vindem niciodată liste care conțin adrese de e-mail sau alte date cu caracter personal. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor terți fără a te informa.

Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Această notă te informează despre informațiile personale pe care le prelucrăm despre tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (cum ar fi Facebook, Google+, YouTube). Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

Hidroizolații Conduraru este o societate cu sediul social în localitatea București, Str.Utiesului nr.15, Sector 2, București, nr. înregistrare J40/8072/2009, cod fiscal RO-25799141, e-mail office@hidroizolatii-conduraru.ro, telefon 0759.590.000, responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Hidroizolații Conduraru respectă Regulamentul General UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 ( denumit în continuare și „GDPR”) și legislația națională.

Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră (ca de exemplu, clientul nostru, potențialul nostru client, vizitatorul pe site), ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Obiective

Această politică privitoare la protecția datelor asigură:

 • Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;
 • Modul de stocare și prelucrare a datelor personale ale persoanelor fizice;
 • Protecția companiei și a datelor personale de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

Documente de referință

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 descrie modul în care companiile – incluzând Hidroizolații Conduraru trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte suporturi.

Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod legal, echitabil, transparent, adecvat și limitat la scopul colectării și trebuie să fie stocate în siguranță.

Definiții

Există un număr total de 26 de definiții enumerate în cadrul GDPR.

Dintre acestea includem în cele ce urmează definițiile cele mai relevante cu privire la această politică:

 • Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
 • Persoana vizată – o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale conform Regulamentului GDPR.

Datele personale sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Hidroizolații Conduraru se va asigura că respectă toate aceste principii atât în procesul de prelucrare pe care îl desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi metode de procesare, cum ar fi noile sisteme informatice.

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale?

Prelucrările datelor tale pot avea ca temei:

 • încheierea și executarea contractului (stabilirea datelor tale de identificare și facturare, adresa unde se va efectua montajul);
 • interesul legitim al Operatorului (chestionarele de satisfacție adresate clienților, gestionarea acordului în scopuri comerciale, etc.);
 • consimțământul persoanei vizate (cum ar fi transmiterea de comunicări de marketing, module cookies)
 • obligația legală a Operatorului (de exemplu, raportările și informările către autoritățile publice );
 • apărarea și/sau exercitarea unui drept în instanță;
 • demersuri în vederea încheierii contractului de muncă.

Pentru încheierea sau executarea unui contract sau pentru aplicarea unor masuri, la cererea ta, înainte de încheierea unui contract, avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (facturare, livrare, montaj, serviciu clienți) și/sau conformarea cu legislația, cum ar fi legislația contabilă.

În ceea ce privește prelucrările de date în scop de marketing, baza legală pentru prelucrare datelor cu caracter personal este reprezentată de acordul tău, acord pe care îl poți retrage în orice moment, după cum este menționat în prezentul document.

Reține faptul că, în anumite situații, dacă nu ne furnizezi datele de mai sus, noi nu vom putea furniza serviciile și produsele noastre, întrucât datele tale sunt necesare pentru încheierea contractului, facturare, montaj etc.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm despre tine?

Întrucât aplicăm principiul minimizării ne angajăm să colectăm doar acele date care sunt cu adevărat necesare.

Astfel, vă informăm că datele personale pe care Societatea le prelucrează sunt date personale pe care le colectăm de la tine sau din alte surse, cum ar fi:

 • date de identificare, de exemplu: numele și prenumele, adresa de domiciliu / reședință, cod numeric personal, cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare;
 • date financiare (ex. cont bancar);
 • date de contact (numărul de telefon fix/mobil, adresa e-mail, adresa de montaj) și alte date personale (CV, adeverințe medicale, diplome, competențe, studii);

Aceste date sunt necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, remedierea eventualelor neconformități, încasări și plăți în conturi bancare, soluționarea reclamațiilor.

De asemenea, este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelelor cookie, poți accesa Politica noastră https://hidroizolatii-conduraru.ro/politica-cookies/.

În ce scopuri colectăm aceste date?

Hidroizolații Conduraru colectează datele cu caracter personal în vederea atingerii următoarelor scopuri:

Operațiuni generale Hidroizolații Conduraru

Colectăm datele cu caracter personal pentru efectuarea operaţiunilor de afaceri cu persoane fizice sau cu persoane juridice (cum ar fi organizarea vizitelor de lucru la sediul societății pentru parteneri, agenții, etc.)

Răspuns la solicitările persoanei vizate

Persoana vizată furnizează date cu caracter personal, inclusiv numele, adresa de e-mail sau alte informaţii de contact când suntem contactaţi prin telefon, e-mail, poştă sau folosind platformele noastre digitale. Aceste informaţii personale ne permit să răspundem solicitărilor privind chestiuni legate de produsele Hidroizolații Conduraru, detalii privind măsurători şi oferte de preţ pentru montarea produselor Hidroizolații Conduraru, pentru stabilirea unei vizite de service pentru o fereastră sau pentru a răspunde unor reclamaţii în baza garanţiei Hidroizolații Conduraru. Informaţia furnizată poate fi transmisă către Hidroizolații Conduraru sau către alți parteneri comerciali Hidroizolații Conduraru, unor instalatori independenţi sau unor distribuitori pentru a putea oferi asistenţă clienţilor în legătură cu solicitările lor sau pentru a asigura servicii sau o ofertă de preţ.

Clienți și potențiali clienți

Putem colecta datele cu caracter personal ale clienţilor şi ale potenţialilor clienţi, inclusiv nume și prenume, informaţii de contact, informaţii privind plata şi carduri de credit, informaţii de credit şi alte informaţii care ne sunt necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu respectiva persoană fizică sau organizaţie. Aceste informaţii pot fi dezvăluite distribuitorilor şi partenerilor de logistică în vederea procesării comenzii unui client, inclusiv în vederea stabilirii livrării produselor Hidroizolații Conduraru către clienţi sau în vederea răspunsului la solicitări.

Dezvoltarea afacerii

Informaţiile cu caracter personal furnizate de către Persoana vizată şi informaţiile personale pe care le colectăm pe platformele noastre digitale vor fi folosite pentru a creşte nivelul de înţelegere a clienţilor noştri şi pentru a asigura o comunicare relevantă în toate aspectele relaţiei dintre dumneavoastră și Hidroizolații Conduraru. Datele personale vor fi folosite şi pentru dezvoltarea de noi produse și servicii sau îmbunătățirea celor deja existente.

Sondaje ale clienţilor şi vizitatorilor

Putem colecta date cu caracter personal de la vizitatorii platformelor noastre digitale sau de la clienți, în scopul prelucrării în cadrul desfășurării sondajelor referitoare la produsele și serviciile noastre. Datele tale personale nu vor fi folosite pentru comunicări de marketing fără acordul tău.

Potențiali angajați sau contractori

Atunci când o persoană se înscrie pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei Hidroizolații Conduraru sau încheie un contract cu noi, putem colecta anumite date personale, cum ar fi numele, informaţii de contact, informaţii referitoare la istoricul de muncă, diplome de studii, verificări relevante de dosare şi informaţii referitoare la interese profesionale. Acestea pot fi colectate direct de la persoana în cauză, de la un consultant de recrutări şi de la angajatorii anteriori ai persoanei sau de la alte persoane, inclusiv din referinţe şi surse făcute publice. Aceste informaţii sunt folosite pentru a ne informa sau asista în luarea deciziei referitoare la a face o ofertă de angajare sau la încheierea unui contract cu persoana respectivă.

În vederea respectării legii

Putem colecta date cu caracter personal conform cerinţelor sau permisiunilor legislației în vigoare cum ar fi, de exemplu, furnizarea informațiilor tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Alte scopuri în care prelucrăm datele sunt următoarele:

 • pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 • în scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 • pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Inexistența unui proces decizional automat

Nu luăm decizii automate cu efecte juridic sau alt efect similar în privința ta, însă, în măsura în care acest lucru se va schimba în viitor, te vom informa în mod corespunzător și îți vom permite exercitarea tuturor drepturilor legale.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal?

Pentru a ne asigura mereu de calitatea produselor și serviciilor, avem parteneriate constante cu diverși furnizori către care putem transmite datele tale, care le prelucrează fie în calitate de Împuterniciți, fie în calitate de operatori asociați, în cel din urmă caz aceștia fiind în mod direct responsabili cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți (persoanele împuternicite) avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate.

Categoriile de destinatari ai datelor personale pot fi:

 • furnizori de produse și / sau subcontractanți ai Operatorului în vederea executării Contractului (de ex. furnizorul de tâmplărie PVC);
 • furnizori de soluții IT (cum ar fi Google Analytics, furnizori de e-mail marketing – Mailchimp );
 • agenți de vânzări;
 • revânzători;
 • experți independenți subcontractați de Operator pentru evaluarea și remedierea eventualelor neconformități ale produselor și / sau montajului;
 • societăți ce oferă servicii de tip poștă / curierat;
 • furnizori de servicii de plăți;
 • companii de studii de piața / studii satisfacție clienți;
 • autorități publice (ANAF, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului etc.);
 • instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;
 • alți subcontractori ai Operatorului (Agenții de turism, hoteluri, etc.).

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale (de exemplu situația în care ne îndrumi să transmitem datele personale unor platforme sau pagini de internet ale unor terțe părți, cum ar fi paginile de socializare sau în situația în care dăm curs unei cereri de portabilitate a datelor).

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

De exemplu, așa cum am menționat mai sus, este posibil să transmitem datele către SUA prin platformele Google Analytics și Mailchimp, însă acești furnizori sunt incluși în Privacy Shield și datele tale sunt, conform legislației europene, în siguranță. Pentru mai multe informații, că rugăm să accesați https://policies.google.com/privacy?hl=ro și https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Societatea nu are o abordare „Păstrăm totul”. Acest lucru nu este nici practic, nici lipsit de costuri și nici nu respectă principiul limitării legate de stocare, enunțat de Regulamentul (UE) 679/2016. Cu toate acestea, unele date cu caracter personal vor fi păstrate, printre altele, pentru că ne obligă legea sau pentru a ne proteja interesele comerciale. Printre motive, enumerăm:

 • Litigii;
 • Respectarea legii;
 • Protejarea proprietății intelectuale;
 • Protejarea secretelor comerciale;
 • Ancheta privind incidentele de securitate.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne. De asemenea, pentru a ne exercita și apara drepturile în situația unei proceduri legale, în calculul duratei de stocare este inclusiv și termenul general de prescripție de 3 ani.

Datele cu caracter personal ale clienților: 10 ani de la semnarea contractului, pe durata garanției. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale potențialilor clienți: 3 ani de la momentul ofertării. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă: 3 ani de la interviu. Ulterior acestei perioade, datele fi vor șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale angajaților: 3 ani de la încetarea contractului de muncă, cu excepția contractelor de muncă (75 de ani) și a ștatelor de plată (50 de ani). Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Documentele contabile: 10 ani. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Date ale partenerilor de afaceri sau colaboratorilor externi: 10 ani de la încetarea contractului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele prelucrate pentru marketing direct: până la retragerea consimțământului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Alte date cu caracter personal se vor păstra pe perioada impusă de lege, iar în lipsa acesteia pe o perioadă de 3 ani de la ultima interacțiune de orice fel cu persoana vizată.

Prelucrarea datelor în scop de marketing direct

Putem folosi datele cu caracter personal doar cu acordul și la solicitarea ta, pentru a te informa cu privire la operațiunile, produsele, serviciile, ofertele promoționale și alte noutăți Hidroizolații Conduraru.

Cu toate acestea, în situația în care ești deja clientul nostru, îți putem transmite, în temeiul legii nr. 506/2004, oferte cu privire la bunuri și servicii similare oferite de compania noastră, însă ai, în toate cazurile, dreptul de a te opune și atunci comunicările comerciale vor înceta.

În condițiile în care nu dorești să primești informaţii ulterioare, poţi să te dezabonezi ușor şi gratuit de la comunicarea noastră de marketing în orice moment. Pentru aceasta, te rugăm să trimiți un email pe adresa dezabonare@hidroizolatii-conduraru.ro cu subiectul DEZABONARE.

Dacă te dezabonezi de la comunicările noastre de marketing, vom şterge datele tale personale în termen de 30 de zile, dacă aceste date nu sunt procesate şi în alte scopuri menţionate în Secţiunea 13.

Care sunt drepturile tale?

Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care acesta reprezintă temeiul legal pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal (adică prelucrarea nu se bazează pe alt temei legal, precum contractul, obligația legală, interesul legitim, interesele vitale sau interesul public). Înainte de a renunța la a mai prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate, vom verifica dacă nu avem un alt temei legal în baza căruia prelucrăm datele.

Dacă nu avem un alt temei legal, vom da curs cererii. Nu vom migra tacit din consimțământ către alt temei legal, ci ne vom asigura, în toate cazurile, că temeiul suplimentar a fost stabilit în pralabil. În cazul în care prelucrarea privește datele personale ale unui minor (definit de GDPR ca persoana sub 16 ani), acordarea sau retragerea consimțământului trebuie să fie autorizată de titularul răspunderii părintești. De cele mai multe ori, acordarea și retragerea consimțământului vor fi disponibile pe cale electronică, adică on-line. Indiferent de decizia pe care o vom lua, te vom informa în consecință într-un termen rezonabil.

Dreptul la informare

În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de a informa persoana vizată cu privire la utilizarea acestor date și a drepturilor asupra acestora.

Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul să solicite Societății o confirmare că datele personale sunt prelucrate, iar în caz afirmativ, are dreptul de a obține o copie a acestor date, precum și următoarele informații:

 • Scopurile prelucrării;
 • Categoriile datelor cu caracter personal în cauză;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă există, în special orice țări terțe sau organizații internaționale;
 • Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade);
 • Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal și restricționarea sau opoziția față de prelucrare;
 • Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • Informații privind sursa datelor, dacă nu provin direct de la persoana vizată;
 • Dacă datele personale vor face obiectul unor decizii automate, inclusiv crearea de profiluri și, dacă da, logica acestei decizii sau profilări și eventualele consecințe implicate;
 • În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, informații privind garanțiile care se aplică.

Nu vom putea da curs unei astfel de solicitări atunci când cererea este vădit nefondată sau excesivă sau când suntem ținuți de o obligație de confidențialitate legală.

Dreptul la rectificare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.

Dacă este necesar, Societatea va lua măsuri suplimentare pentru a verifica dacă informațiile furnizate de persoană sunt corecte înainte de a opera modificarea.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul să solicite Societății să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale copiilor.

Societatea va trebui să ia o decizie cu privire la o astfel de solicitare.

Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:

 • datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucării

Persoana vizată își poate exercita dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În situația în care se va primi o cerere de restricționare, aceasta va fi verificată, pentru a vedea dacă se încadrează într-unul din cazurile de mai sus.

În cazul în care se vor restricționa datele, acestea vor rămâne stocate, dar nu pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei. Ele vor putea fi prelucrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

În toate cazurile, persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să fie furnizate într-un format „structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină” (articolul 20 din Regulamentul GDPR) și să transfere datele respective unei alte părți, de exemplu alt furnizor de servicii. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pentru care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, pe temeiul legal al contractului sau în situația în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, persoana vizată poate, de asemenea, solicita ca datele personale să fie transferate direct de la un operator la altul. În prezent, Hidroizolații Conduraru nu dispune de tehnologie pentru portabilitate directă de la un operator la altul, însă depunem diligențe rezonabile pentru implementarea acesteia.

Dreptul la opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți sau pe interesul public. Odată ce obiecția a fost făcută, Societatea trebuie să justifice motivele pe care se bazează prelucrarea și să suspende prelucrarea până când decizia a fost luată. Societatea nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, Societatea va înceta prelucrarea.

Drepturi în legătură cu deciziile automate, inclusiv crearea profilurilor

Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenție umană și de a contesta decizia.

Există excepții de la acest drept, care sunt în cazul în care decizia:

 • Este necesară pentru încheierea sau executarea contractului;
 • Este autorizată prin lege națională sau europeană;
 • Se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate;

Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP

Dreptul de a te adresa justiției

Te rugăm să reții că:

 • Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate către responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@hidroizolatii-conduraru.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Integritatea și confidențialitatea datelor

Securitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor tale personale sunt deosebit de importante pentru noi. Am implementat măsuri tehnice, administrative şi de securitate fizică ce sunt menite să protejeze datele tale personale de acces, dezvăluire, utilizare şi modificare neautorizate. La anumite intervale, ne revizuim procedurile de securitate pentru a include tehnologii şi metode adecvate de dată recentă.

De asemenea, te informăm că orice persoană care acționează sub autoritatea Hidroizolații Conduraru, care are acces la datele cu caracter personal, nu va prelucra datele decat la instrucțiunile Operatorului.

Cu toate acestea, nici un mecanism informatic nu oferă securitate totală, un element de risc find întotdeauna prezent, risc care este independent de voința și/sau posibilitățile noastre.

Securitatea acestui site poate fi supusă unor vulnerabilități și, ca atare, pentru astfel de situații, nu putem fi considerați responsabili pentru nicio încălcare a securității.

Modificări în politica de confidențialitate

Ocazional, putem modifica prezenta Politică de Confidenţialitate Hidroizolații Conduraru pentru a actualiza modificările în activitatea de prelucrare, cum ar fi adoptarea de noi tehnologii, schimbarea practicilor din industrie, conformarea cu noile cerinţe legale.Pe platformele noastre vei găsi întotdeauna cea mai recentă versiune. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail. În situaţiile în care suntem obligaţi prin lege, vom solicita acordul tău.

Hidroizolații Conduraru își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment, însa în limitele prevăzute de prevederile legale, interne și comunitare, în vigoare.

Această declarație de confidențialitate și politicile de confidențialitate prezentate aici nu au scopul de a creea drepturi legale contractuale sau de altă natură sau în numele oricărei părți.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, poți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@hidroizolatii-conduraru.ro.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Atunci când depui o cerere, îți putem solicita informații suplimentare pentru identificare.

Aceste informații diferă de la caz la caz, și pentru a ne asigura că datele tale personale nu sunt dezvăluite către persoane neautorizate, vom lua toate măsurile pentru identificarea ta.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Informații suplimentare

Datele dumnevoastra personale înregistrate prin aceasta pagină de internet sunt prelucrate de catre compania mama Hidroizolații Conduraru.

Prezenta Politică de Confidențialitate a fost actualizată ultima dată în luna iulie 2018.